Vindstyrka Beaufort Vindhastighet
meter/sekund
Vindhastighet
knop
Benämning/Verkningar
till lands
Benämning/Verkningar till sjöss
0 0-0,2 0 Lugnt/Inga. Röken stiger nästan rakt upp. Stiltje/Spegelblank sjö.
1 0,3-1,5 1-3 Svag vind/Märkbar för känseln. Nästan stiltje/Små fiskfjällsliknande krusningar bildas, men utan skum.
2 1,6-3,3 4-6 Svag vind/Lyfter en vimpel. Sätter små löv i rörelse. Lätt bris/Korta, men utpräglade småvågor som ej bryts.
3 3,4-5,4 7-10 Måttlig vind/Sträcker en vimpel. Sätter blad och tunna kvistar i oavbruten rörelse. God bris/Vågkammarna börjar brytas. Glasaktigt skum.
4 5,5-7,9 11-16 Måttlig vind/Sträcker en flagga. Sätter kvistar och tunnare grenar i rörelse. Frisk bris/Längre vågor, flerstädes vita skumkammar som förorsakar ett kortvarigt brus.
5 8,0-10,7 17-21 Frisk vind/Mindre lövträd börjar svaja. Grenar sätts i rörelse. Styv bris/Vågorna mera utpräglade och långa, överallt vita skumkammar. Sjön bryter med starkare och ihållande brus.
6 10,8-13,8 22-27 Frisk vind/Sätter stora trädgrenar i rörelse. Viner i telegraf- och telefonstolpar. Hård bris, Frisk kuling/Större vågberg. Vita skumkammar breder ut sig över större ytor, dovt rullande brus.
7 13,8-17,1 28-33 Hård vind/Hela träd svajar, man går ej obehindrat
mot vinden.
Styv kuling/Sjön tornar upp sig och bryter. Skumme ordnar sig i strimmor i vindens riktning. Brottsjöar hörs på större avstånd
8 17,2-20,7 34-40 Hård vind/Bryter kvistar från träden. Besvärligt gå i det fria. Hård kuling/Vågbergens längd och höjd betydande. Skummet lägger sig i tätare strimmor. Sjön börjar dåna.
9 20,8-24,4 41-47 Halv storm/Mindre skador på hus, t ex taktegel kan blåsa ned. Halv storm/Vågbergens längd och höjd betydande. Skummet lägger sig i tätare strimmor. Sjön börjar dåna
10 24,5-28,4 48-55 Storm/Sällsynt i inlandet.
Träd rycks upp med roten. Betydande skador på hus
Storm/Höga vågberg med
långa brottsjöar, havsytan verkar i stort sett vit av skum. Sjöns dån starkare och kommer stötvis.
11 28,5-32,6 56-63 Svår storm/
Mycket sällsynt i inlandet.
Svår storm/I sikte befintliga fartyg försvinner bakom vågbergen. Havsytan i sin helhet täckt av vitt skum, som även uppfyller luften i sådan mängd att sikten försämras.

12
13
14
15

32,7-36,9
37,0-41,4
41,5-46,1
46,2-50,9
64-72
72-80
80-90
90-99

Orkan/Torde endast förekomma på fjällstationer samt i tromber eller skydrag

Orkan/Sällsynt. Förekommer
särskilt i tropiska orkaner.