Mitt yrke - En livsstil

Mitt yrke har flera namn, men i svenska kretsar så är benämningen: Strålskyddstekniker.

Eftersom vår största och kontinuerligt pålitlig energikälla är Kärnkraften. Och kommer vara många år till, så behöver de uppgraderas och underhållas. Det är där jag kommer in. Inte som underhållare, men jag gör så att underhållare kan arbeta säkert och tryggt.
Kärnkraften får sin energi i att klyva atomer från bränsle – Uran. Uran och många andra ämnen kan förändras och utveckla sig, rest produkter och så vidare. Det är där det börjar för mig och många andra, när förutsättningarna har ändrats och inga definitiva värden av hur hög strålning det finns och vad för typ av risker.
Inget område med sannolikhet för en förändrad arbetsmiljö eller en konternuelig farlig miljö får beträdas utan en strålskyddare. Vi går in först i ett område, med bakgrundsinformation, nyuppdaterade och med instrument, fastställer att förutsättningarna inte är ändrade eller kommer att ändras.
Vi använder oss utav Automess för att mäta strålningen och en Scint för att registrera lös aktivitet. Luftpumpar om det finns risk för luftaktivitet och så har vi strykprover för att se om det finns risk att sprida vidare kontaminerat material.
Med den kunskapen vi har och när alla regler och försiktighets föreskrivningar följs, är risken oerhörd minimal att någon skulle kunna vara i riskzonen för någon typ av övertramp mot vad som är över nivåerna. Men risken finns alltid, därför har vi monitorer som är stationerat vid varje utgång och de läser av varje person och registrerar om nivåerna är för höga.
Jag började som Strålskyddare år 2000, efter min brandmansutbildning. Hade aldrig arbetat på ett kärnkraftsverk innan och tyckte allt var nytt och spännande. Anställningsformen jag har är projektanställd. Det menas att jag har jobb till projektet är slut. Varje år görs olika långa revisioner på Sveriges verk, nu är Barsebäck nerlagt, men Ringhals, OKG och Forsmark är kvar. Stutsvik finns också med på listan, men är mer under nerläggning och vi är där och söker av materiel och konstruktionen som sådan

En bild på sidan visar mig och en älg och jag håller i en Scint,.

Sen finns det förstås massa säkerhetsutrustning för att föra vissa jobb. Vi kan ta ett exempel på ett jobb med rätt hög bakgrund i aktivitet, men framförallt hög luftaktivitet. Då behövs följande:

Skyddstillstånd, helmask, handskar 2 lager, skoskydd 2 lager, plast overall, huva, hjälm, automess, luftpump, strykprover, plastpåsar, extra handskar, tejp och så ska området vara spärrat med skogränser och uppskyltat, samt att alla som gör jobbet är instruerade vad som gäller. Oftast är det övningar och genomgångar innan ett arbete i den klassen startas.

Områden som kärnkraften är indelad i på den aktiva delen är förljande:

Reaktor del med subbar, Turbin del, Reaktorhall, Avfall.

We transport waste through the water side: SIGUN

Har ni några frågor om mitt yrke, eller är nyfikna på möjligheterna till en egen karriär, så är ni välkomna att höra av er till mig.
radiation.protection@hotmail.com