TIDVATTEN
Introduction
 
För hundra miljoner år sedan låg månen mycket närmare jorden. Följden blev bland annat gigantiska tidvatten. Månens bana var också betydligt mer avlång, vilket tillät den att komma riktigt nära jorden under vissa perioder.
Upp imot 10 gånger kraftigare tidvatten och tidsrymden mellan 2 tidvatten var också hälften så kort som idag.
Typ

 

 

Idag är tidvatten en vardag för många och finns goda tabeller för att beräkna detta. Under ett halvt dygn ändras nivån från ebb till flod:

Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten kommer till. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten uppnår sin högsta nivå , varefter förloppet upprepar sig i en evig bana. Ibland kallas lågvatten ebb och högvatten flod. Tidvattenhöjden är skillnaden mellan lågvatten och högvatten. Tidvatteneffekten beror på månens och jordens gravitation på varandras massor och deras rotation.

Solen orsakar också tidvatten på samma sätt som månen men solens bidrag till tidvattnet är knappt hälften så stort som månens. Då månen, solen och jorden befinner sig på ungefär samma linje vid nymåne och fullmåne förstärker solens och månens tidvattenkrafter varandra och tidvattenhöjden blir större än genomsnittet.

Nivåer  
 

I England, på kanalens sida är 6 meter skillnad vanligt. För att angöra en hamn måste man titta på tabellen innan, för att vara säker på att inte få motström. På Kanadas östkust är skillnaden upp till 17 meter!

På ett ställe i Norge har den snabbaste tidvattensströmmen registrerats: 22 knop/ 40km.

   
Tabeller  
  Internet link: www.tidechange.co.uk
  Ett annat tips är att skaffa er GARMINS "Mapsource". Installera Atlantic bluechart och där ingår tidvattentabeller för många år framåt. Du klickar på en dag som ni planerar att angöra en hamn i området och vips så finns tiderna där.