Våra ugglor har sedan under slutet av 1900-talet fått problem med att finna bra bosättningar. Skogsavverkning, förändring i biotoper, bebyggelse och blandskogen försvinner.
Visst har skogsindustrin fått en upplyssning av vad en frisk skog behöver och man tänker mer på hur skogen kan hålla en kvalité även efter avverkning. Men problemen fortstår, de äldre träden som lämnas kvar, står ensamma och deras rötter orkar inte hålla trädet erect och det faller efter en vinterstorm. Ugglor behöver sin bostad i en mer skymd trädsamling, där de kan landa vid grannträden och ungarna kan klättra/flyga till dessa träd vid lämning av boet.
Ett kalhygge kan vara givande för en jakt, men ugglor sitter oftast och lyssnar på sitt byte. Men jagar över större områden under en natt.
Här under kommer mer information om olika Ugglor i Sveriges skogar:
 

Kattuggla, Pärluggla, Sparvuggla, Berguv

(dessa är "vanligt" förekommande i Småländska skogar)
 
 
HOLKAR ATT BYGGA SJÄLV

Denna holk är 14 år gammal. Vid ett besök med min kamera och stege, fann jag en av mina holkar bebodd. Detta med en så stor holköppning kan man mikla in en kamera och kanske lyckas med att fotografera en uggla. Tänk på att inte störa ofta och att ugglor kan försvara sig med sylvassa näbbar och klor. Och fast de är nattaktiva så har de full koll på sin omgivning även på dagen. Närma dig holken med stor försiktighet. Det går att knacka på holken med en lång pinne för att kontollera om holken är bebod, men det skall bara göras vid få tillfällen.

Holkar är revirets centrum och från Februari månad och fram till midsommar kan man locka till sig en hanne med hjälp av ropp. Bästa sätt om man vill sätta upp flera holkar är att utgå från en väg och sätt dem 100 meter in i skogen och sedan kör någon km och sätt upp en till. Sen på våren går det att vandra eller köra bil längs denna sträcka och lyssna efter hoande revirsökande ugglor.
IDEALISK PLACERING AV HOLKAR LÄNGS EN VÄGSTRÄCKA
 
 

Pilarna visar vart öppningen borde vara åt för riktning, för att ge ugglorna en optimal fördel. Jag har här i tanken att ha ett skogsparti framför holkens öppning. Ugglan kan sätta sig där och pejla läget, samt locka ut ungarna när det är dax. Skogspartiet skyddar också holkens läge från vägen. Det gula markerar åkermark och det ljusgröna ängmark. Våtmarker ger en ökad chans för sork och gnagare. Småfågel trivs också i dessa miljöer, som är föda för flera ugglearter. Sparvuggla kan bli föda för större arter och därför anser jag att dessa holkar inte ska blandas i ett närområde.

Sätter man holkarna nära en MINDRE VÄG (trafikskadade ugglor är vanligt förekommande) så är det lättare för dig att hålla koll på holkarna. Tjusningen är att på våren lyssna efter deras läten - Då vet du att ni har lyckats!

MINA LYCKADE HÄCKNINGAR
Nedan är en holkrunda som jag gjort. Den erbjuder stor variation på marker och är lätt att nå från flera håll med bil.
Holkarnas områden kan enkelt kollas av för fot, eller delas upp med bilresor från olika håll.
LYCKA TILL
Ugglorna tackar för din hjälp!

Detta är hur en typisk uggleholk ser ut. Det ska ha ett rymligt inre och för i just det här exemplet som är en kattuggleholk, ska klätterpinnar finnas på insidan.

Kattugglor behöver en öppning på 18cm i diameter. Men du kan gå ner ända till 12.

Holken sätter man gärna på en pinne. Då minskar risken för att holken ramlar ner efter några år (mindre påfrestning på holkens kropp). Skymd plats men öppen utflygnings möjlighet.

Holkarna kan gärna sitta 3-5 meter ovan mark. Men det finns igentligen nga helt bestämda regler, då de har häckat på alla möjliga platser. Åkermark och ängsmark ska gärna finnas i närheten. Skogsgläntor, ekskog och betesmark lockar ugglor.

Pröva olika biotoper, sätt upp holkar!

Så här ser det ut inne i en uggleholk.

Speciellt Sparvugglan är häftigt att smyga sig på. För den samlar på sig föda under vintern och boar till sig riktigt bra.

Massor av dun byggs boet av. Men hjälp gärna till och lägg i sågspån.

Kattuggleungar är näsan vita i sitt dun och de har stora svarta ögon.- Påminner om en sälunge. (men de nyps!)

 

Ett tips är att ge en holk till skolklasser i studiesyfte:

Kolla mitt besök till Påskallaviksskolan

Mitt i naturens dokusåpa - klicka

Någon i STHLM har startat ett roligare holkprojekt, titta på alla skojiga alternativ:

LÄNKEN