Its not so easy when you do your first harbour, when its windy, have been sailing for a hole day and everybody is watching you. You can be sure someting always go wrong- It happends to everyone, so dont worry. But here I will try to give some tips how you can do it and mayby it will save you some of the classical misstakes.
     

Det är inte alltid lätt när man skall angöra sin första hamn, när det är blåsigt, seglat en hel dag och alla i hamnen tittar på. Du kan vara helt säker på att något kommer gå fel- Det händer alla, så va lugn. Men jag tänkte på denna sida ge lite tips hur man kan göra. Kanske det kan hjälpa dig att hoppa över några av de klassiska misstag som görs.

     
SWEDISH
INSTRUCTIONS
ENGLISH
Klassisk boj angöring
Detta är den vanliga angöringen vid brygga då boj möjlighet finns. Smek bojen längs skrovet när ni börjar angöringen. Ta bojen på läsidan och när den passerar vid det bredaste stället går man upp från sittbrunn och hakar fast. Tänk på att göra fast förens tampar så angränsande båtar kan ta loss sina tampar utan problem.  
     
Kaj angöring    
Blåser det från sidan kan det vara bäst att ligga längs kaj kanten.Då får man lä i sittbrunnen och det blir mer bekvämt att sova. Här skall man ta hänsyn till de antal platser som finns, för man tar upp 2-3 båtplatser på detta sätt. Detta är så man ofta ligger när man bunkrar vatten och packar båten - Gör på och avstigning lättare.  
     
Kaj angöring med spring    
Blåser det kraftigt och båten ligger inte still, finns det riska att fendrar ta stryk och natten blir inte bekväm. Då lägger man ett spring (eller flera) för att få avlasta huvudtamparnas press. Lossa springet först vid avfärd, aktertampen som andra och sist den förliga tampen.  
     
Utanpåliggande    
Här är 2 olika exempel på hur en hamnplats kan vara då det finns mycket båtar och några platser. Över 5 båtar är inte ovanligt att de ligger i Danska hamnar och då kan det bli tidiga mornar om den innersta båten vill ut först.  
Så här lastar man av den innersta båten. Det är många ton som den innersta får på sina knapar när vinden tar i. Då visar man god båtanda genom att skicka ut spring till kajen.  
     
Nattplats med ändrad vind    
Ligger man vid kaj och vinden ändrar sig till att komma från havet och in, behöver man inte nödvändigtvis flytta på sig. Ro ut med en jolle till en boj och gör fast ett spring. Fästes sen i spinnaker-vinschen och kan sen ändra avståndet till kajen. Fortsätter vinden på morgonen när det är dax att segla, går det att nyttja bojens tamp för att dra sig ut.  
     
Boj angöring med spring    
Blir vinden påtaglig eller ändra sig åt sidan, är här ett exempel på hur ett spring kan fästas i knapen eller i spinnakervinschen.  
     
Naturhamn    
Det finns mycket att tänka på när man angör i en vik. Kör först in och titta vad djupet är, fäst möjligheter, bad och grillplatser och dessutom om det är lä med morgon sol i sittbrunnen. Sen kör man ut och släpper ankaret så pass långt ut så det blir en bra vinkel och längd på tampen. Tänk på vind riktning nu och hur den är under natten, Ankaret och landförtöjning skall avlasta samt hålla båten still i en rät vinkel till land. Med hjälp av ankarförtöjningen drar man sig ut och har motorn på friläge, när det är dax att kasta loss.  
     
Klassiksk angöring i naturhamn    
Så ska en angöring se ut. Ankaret i rakt akterlig vinkel från båten och fören fästes i träd, stenar eller bergkilar. Var beredd på att lämna plats för en ev granne, vissa naturhamnar lockar många båtar och vid högsäsong kan de populära vikarna bli fulla tidigt på dagen.  
     
På svaj    
Alla vikar och hamnar passar inte att lägga sig helt intill. Då är enda alternativet att ligga på svaj. Ankartampen skall matas ut 4-5 gånger djupet till botten: 5 meter djupt = 25 meter tamp. Ta med i beräkningarna att vinden kan ändras och då flyttas givetvis båten. Då skall den gå fri från andra båtar. Något mer att tänka på är bottenunderlaget, fäster ankaret?  
     
ANGÖRING SOLO
     
Längs kaj i motvind.    

Blåser det mycket och det är svårt att få fatt i en boj och samtidigt springa fram till kajen innan man kolliderar. Ja, det är inte lätt. Då kan detta vara lösningen.

Kör in med lagom hastighet, kasta tampen till folk i land. Finns det ingen, skall du hålla hastigheten så lagom att du kan hoppa iland innan vinden börjar ta båten ut. Ta med akter och förtampen. Med hjälp av en ring eller pållare, avlastar du båtens rörande kraft ut. Fäst tampen i pållaren.

 
Sen går du till den andra ringen/pållaren som skall vara till aktertampen. Dra in båten mot dig. Tänk på att fören skall ha tillräckligt med extra tamp, så den kan vända runt utan att det stramar.

 
     
Medelhavs angöring    

I medelhavet angör man med aktern mot kajen. Det är knepigt för oss Skandinaver och tar flera angöringar innan man kan kalla sig expert.

Fäst förens tamp i bojen och trä den igenom förens knap. Ta med tampen till sittbrunnen och håll den hela tiden sträckt så det inte finns någon propeller risk.

 
När du backar så är det oundvikligt med propeller vridningen. Så fort fören vill vrida sig och det är en risk för att åka in i närliggande båtar, drar man i förens tamp och båten räter upp sig.  

Åker båten för fort in mot kaj går det också att dra i förens tamp och den räter upp sig. Många segelbåtar har en sluttande akterspegel och vi i norden har ingen bra öppning för att gå iland från aktern. Så det finns alltid en risk att man kör in i kajen lite.

Många Svenskar fortsätter att lägga till med fören i Medelhavet.

 
     
Mot kajen    

Fäst en akter och förtamp. Lägg dem vid det bredaste stället och så de kan tas med i land på ett enkelt vis.

Räta upp båtens nos och bromsa precis innan båten ligger längs med kajen.

 
Lägg motorn i friläge och hoppa iland med båda tamparna. Dra i förens tamp så båtens fart bromsas av.  
Fäst aktern först och innan fören driver ut för mycket och skrovets akterdel går mot kajen, fäster du förens tamp.